Referenties:

IZB op De Schutse
De Schutse is een instelling die wonen en dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Op 2 woongroepen van De Schutse wonen clienten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze doelgroep vraagt om een specifieke begeleiding door een daartoe bekwaam team. Het is om verschillende redenen moeilijk een compleet team samen te stellen voor deze doelgroep. Daarom werkt IZB met ons mee in de diensten met deze clienten. IZB levert begeleiding voor individuele clienten, maar ook voor (kleine) groepen clienten.
IZB kenmerkt zich in dit samenwerken als een uitzendbureau met een persoonlijke benadering en positieve betrokkenheid. IZB werkt zeer clientgericht en heeft daarbij ook oog voor het functioneren van het team en de organisatie. Door een combinatie van de inzet van het eigen team en de inzet van de uitzendkrachten, zij we in staat om onze clienten de begeleiding te bieden die ze nodig hebben.

Cora 't Hart
Clustermanager woongroepen gedrag
De Schutse in Kesteren


IZB op 's Heeren Loo.
Binnen de zorg voor mensen met een beperking is personeelsinzet een zaak die vaak onder druk staat. Wie kent het niet dat ziekte van medewerkers een grote weerslag heeft op de client. Als manager ben ik veel bezig met de juiste inzet van medewerkers, medewerkers die in vaste dienst zijn maar ook medewerkers die flexibel zijn. Vooral dat laatste is niet altijd gemakkelijk in te vullen.
Gelukkig werk ik samen met IZB. IZB is voor mij een partner die weet wat de zorg inhoud. Gezien de problematiek binnen mijn woningen, moeilijk tot zeer moeilijk gedrag, heb ik mensen nodig die tegen een stootje kunnen. IZB heeft deze mensen in dienst en ondersteund mij in periodes dat het moeilijk is om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
Mischa kent de klappen van de zweep, kan inschatten wat er nodig is, denkt mee voor de langere termijn en staat klaar als de vraag acuut is.
De medewerkers van IZB zijn mensen die veelal veel ervaring hebben, rust uitstralen en die ik met vertrouwen een groep laat draaien. IZB is een solide partner in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, specifiek in de zorg voor intensieve ondersteuning. 

John Luiten
Manager primair proces
's Heeren Loo in Ede