Wat verstaat IZB onder begeleiding op projectbasis:

Begeleiding ten aanzien van een dilemma of hulpvraag van de instelling voor een nader te bepalen periode.

Wanneer wordt er begeleiding geboden op projectbasis:

Het kan zijn dat er binnen een organisatie voortdurend wordt geworsteld met een hulpvraag. Ook dan kan een organisatie besluiten om IZB in te huren die de expertise in huis heeft om op projectbasis te werken aan het dilemma of de hulpvraag van de organisatie.

Wat zijn de interventies van de projectbegeleider van IZB:

De interventies zullen afhankelijk zijn van het uit te voeren project.