Wat is een persoonsgebonden budget PGB:

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen.

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet eerst een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of (het) Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Als u zorg en begeleiding nodig heeft kunt u zich bij het CIS of het BJZ melden.

IZB neemt zorg uit handen:

Met IZB maakt u afspraken over uw en onze verwachtingen omtrent de begeleiding zoals wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de zorgverlener voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. De zorgverlener van IZB stemt het zorgaanbod af op de hulpvraag die samen met u wordt vastgesteld. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. (daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.) Het gaat vaak om het leven van een ander. Diegene die het PGB in het bezit heeft zijn vaak ouders of derden en niet de persoon die voor het PGB in aanmerking komt.

Ook als Particulier zonder een PGB kunt u zorgbegeleiding inroepen van IZB.