Methodieken:

Methode Heijkoop

Centraal in de methodiek staat de term 'anders kijken'. Dat betekent concreet kijken vanuit het perspectief van de verstandelijk gehandicapte zelf. Het doel van de methode is; haar/zijn zelfvertrouwen versterken (want probleemgedrag is verlies daarvan) en de begeleiding onderling beter afgestemd laten handelen.

Triple-C

Triple-C is een behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, die gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C's van Triple-C staan voor CliŽnt, Coach en Competentie. In tegenstelling tot andere behandelmethoden richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op herstel van het gewone leven. Begeleiders, leidinggevenden, orthopedagogen en artsen bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met zorgvragers.