Wat verstaat IZB onder crisisbegeleiding:

Begeleiding die geboden wordt in onhoudbare situaties die zich spontaan voordoen.

Wanneer wordt crisisbegeleiding geboden:
Crisisbegeleiding wordt geboden indien ouders, verzorgers of instellingen extra ondersteuning kunnen gebruiken om in de behoeften van de zorgvrager(s) te kunnen voorzien.

Wat zijn de interventies van de Crisisbegeleider van IZB:
De Crisisbegeleider signaleert, rapporteert, reageert en biedt mogelijkheden om zowel de zorgvrager(s) als de zorgverlener(s) te helpen bij het bieden van structuur en duidelijkheid.