Inzetten van een casemanager:

Wanneer problemen of lastige situaties zich voordoen op de werkvloer, is het de taak van de casemanager het proces te begeleiden. Casemanagers lossen uw probleem niet op, maar hebben onder andere als taak:

  • Zorgen dat mensen elkaar goed informeren
  • Vinger aan de pols houden
  • Ingrijpen als dit nodig is
  • U stimuleren en ondersteunen bij het zetten van stappen die nodig zijn.