KWALITEIT VAN ZORG

Sinds 2003 is IZB werkzaam binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en de ambulante zorg. Sinds 2012 heeft IZB de kwaliteit van zorg verbreed naar de Ouderenzorg. 

IZB heeft een brede kijk op de risicovolle processen in de omgeving van de zorgvrager en adviseert hierover vanuit haar eigen deskundigheid. IZB kiest voor een integrale benaderingswijze richting de zorgvrager en niet voor een ge´soleerde benadering.

IZB wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan versterking en verbetering van het zorgaanbod aan de zorgvrager en voor de instelling / woonvoorziening.

De werkplekken zijn: Zorgvragers met een PGB, verzorging/verpleeghuizen, wooncentra en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagbestedingslocaties, en crisisunits IZB steunt KWF Kankerbestrijding door middel van sponsoring van Alpe d'HuZes. Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker.